DORADZTWO I USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE

Spółka z o.o.

Ewa Cywińska

copyright © ake-c.com.pl

ABOUT US

AKE-C has been on the market since 1998. Initially as a one-man business ran by a tax advisor Ewa Cywińska, later, as the company developed, it was transformed into the company called AKE-C Doradztwo i Usługi Biurowe Sp. z o.o. under KRS number 0000330292
The company is entered into the register of legal persons entitled to perform tax counseling under the number no 382 in accordance with the decision of the Ministry of Finance. Moreover, our qualified personnel have a license for persons who perform the maintenance of account books issued by the Ministry of Finance as well as an entry into the tax advisors register.
We were granted a distinction from the President of Tychy and the Regional Chamber of Commerce and Industry in Tychy in the competition „Tyski Lider” („Leader in Tychy”), and also a Certificate for a Reliable Accountancy Office confirming reliability and professionalism, issued by the Accountancy Information Center.
AKE-C possesses an obligatory insurance of civil liability of entities performing tax counseling against damage caused while performing the tax counseling activities.

EXPERIENCE

Over 25-year experience, engagement in Clients’ issues, reliability, modern thinking and adjusting our services to individual needs and expectations of our Clients have become our motto recognizable on the market. Our office offers a wide range of services in the scope of tax counseling, company pricing, keeping Ledgers, Revenue and Expense Books, HR and payroll, tax returns, as well as other services related to tax authorities and ZUS (such as the application for the installments system or remittance of budget liabilities). We work on a professional computer program COMARCH ERP OPTIMA

MAP

Contact details:
AKE-C Doradztwo i Usługi Księgowo-Biurowe Sp. z o.o.
Adress: 43-100 Tychy, ul Barona 30, lokal 201
NIP: 6462859688 REGON: 241213798
work hours: Monday - Friday 7.00AM -5.00PM
Contact persons:
Paweł Cywiński - President of the Management Board - e-mail: p.cywinski@ake-c.com.pl
Ewa Noras - Vice-president - mob. +48 507922257, e-mail: e.noras@ake-c.com.pl
Agnieszka Karkoszka - Chief accountant - e-mail: a.karkoszka@ake-c.com.pl, mob. +48 690551292
HR and payroll department - tel.: 048 032 7881904, 7881905, mob. +48 516082597
Accounting Books Department - tel.: 048 032 7881907, 7881908, mob. +48 506369288
Revenue and Expense Ledger Department - tel.: (032) 7881909, mob. +48 690582641
General Affairs and queries - e-mail: sekretariat@ake-c.com.pl
Ewa Noras - kom. 507922257

s

Assistance with establishing a company (registration process):


 • Setting up different types of companies functioning on the market, i.e.:
  • Limited liability company
  • Public company
  • Limited partnership
  • General partnership
 • Preparing documents and submitting applications in proper offices
 • Arranging notary, legal and translation services necessary to carry out a transaction
 • Preparation of applications for CEIDG-1 and other documents for the registration of a natural person

CLOSE

s

Account Books


 • Maintenance of account books in compliance with the Accountancy Act
 • Maintenance of account books in accordance with the European Accounting Standards MSR
 • Counseling and devising principles of accounting policy as well as the company’s chart of accounts and its implementation
 • Keeping record of fixed and intangible assets and equipment including the preparation of the amortization plan
 • Conducting VAT settlements and sending VAT declarations to proper tax offices in an electronic form
 • Performing CIT settlements in respect of income tax
 • Providing advice on running business activities
 • Tax counseling
 • Providing advice on establishing the document management system
 • Dealing with tax authorities and providing assistance during tax audits
 • Preparing statements for the National Bank of Poland
 • Preparation of statistical analyses for GUS within the scope of accounting data

CLOSE

s

Additional services


 • Preparation of annual financial statements
 • Cash flow statements
 • Budgets
 • Cost center analyses
 • Bank loan applications
 • Business valuation
 • Possibility of lending an address for the company’s registered office

CLOSE

s

PKPiR


 • Keeping accounts on the principles of the Revenue and Expenses Ledger
 • Keeping accounts of the lump sum register
 • Keeping register of fixed and intangible assets and equipment including the preparation of the amortization plan
 • Conducting VAT settlements and sending VAT declarations to proper tax offices in an electronic form
 • Performing CIT settlements in respect of income tax
 • Providing advice on running business activities
 • Tax counseling
 • Providing advice on establishing the document management system
 • Dealing with tax authorities and providing assistance during tax audits
 • Preparation of statistical analyses for GUS within the scope of accounting data and preparing statements for the National Bank of Poland

CLOSE

s

HR and Payroll


 • Preparation of employee monthly payrolls
 • Sending declarations to ZUS by a qualified certificate
 • Drafting employment contracts, certificates of employment and other documents related to employment
 • Maintaining personal files
 • Preparation of annual tax returns
 • Management of mandate contracts, contracts to perform a specific task and piecework contracts
 • Registration of a business and its employees in the Tax Office and ZUS
 • Preparation of the pay instructions concerning the net salary, social insurance and income tax
 • Preparation and submission of tax returns and employee insurance declarations
 • Preparation and submission of tax returns and business insurance declarations
 • Performing statements for accounting and management purposes
 • Assistance during audits
 • Referring employees to medical check-up required under the labor law
 • Preparation of statistical reports required under the labor law
 • Representing the company, including the assistance during audits by the Labor Inspection, ZUS or tax authorities
 • PFRON reporting

CLOSE

Drogi Użytkowniku!

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych prez

AKE-C Doradztwo i Usługi Księgowo-Biurowe sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Poczta mailowa i telefony służbowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie: AKE-C DORADZTWO PODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE SP. Z O.O. w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO.
Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.
Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.
Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

 • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
 • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.
Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

Kontrahenci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie AKE-C DORADZTWO PODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE SP. Z O.O. w celach związanych:

 • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
 • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO
 • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.
Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.
Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz w umowach biznesowych.

Dane związane z prowadzeniem Spółki

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie AKE-C DORADZTWO PODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE SP. Z O.O. w celach związanych z bieżącym prowadzeniem Spółki w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) w książkach teleadresowych, dokumentach magazynowych, rejestrach na portierni, systemie wagowym i inne tp.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub lub z regulaminów wewnętrznych.
Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.
Odbiorcy danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

CLOSE